دوران طلایی نوروز فرصتی برای برترها

یک از بهترین ایامی که دانش‌آموزان برتر و سخت‌کوش از آن استفاده کرده و برعکس کسانی که درس نمی‌خوانند شروع به درس خواندن می‌کنند ایام نوروز است.

دوران طلایی نوروز فرصتی برای برترها

یک از بهترین ایامی که دانش‌آموزان برتر و سخت‌کوش از آن استفاده کرده و برعکس کسانی که درس نمی‌خوانند شروع به درس خواندن می‌کنند ایام نوروز است. این ایام مانند ایام تابستان می‌تواند قابل استفاده برای دانش‌آموزان آینده‌نگر و سخت‌کوش باشد که این فرصت را غنیمت شمرده و با درس خواندن در این ایام از سایر دانش‌آموزان پیشی می‌گیرند.

این ایام بهترین فرصت برای دانش‌آموزان کنکوری است که به جمع‌بندی و مرور مباحث و درس‌های سال گذشته بپردازند. هم‌چنین نقاط ضعف کارشان را شناسایی کرده و به برطرف کردن آن اقدام کنند.

بهترین ابزار برای این ایام، کتاب نوروز، DVDهای آموزشی، کتاب‌های جمع‌بندی، مرور خلاصه‌ها و استفاده از کتاب خودآموزی است.

استفاده از این ایام بهترین عامل کسب پیروزی و موفقیت در امتحانات و ایام بعد از نوروز است؛ مخصوصاً برای دانش‌آموزان کنکوری که می‌توانند با جمع‌بندی عملکرد چند از ده خود در این فرصت کوتاه از نتیجه‌ی کارشان ارزیابی داشته و نسبت به بقیه موفق‌تر باشند.

خرید کتاب