نیم‌سال دوم، جاها تعویض می‌شود

در انتخاب زوج‌درس‌ها وقتی دانش‌آموز درس مربوط به یک پایه را انتخاب می‌کند، توصیه می‌شود تا پایان نیم‌سال روی همان درس متمرکز شود و به‌اصطلاح از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر نپرد.

نیم‌سال دوم، جاها تعویض می‌شود

در انتخاب زوج‌درس‌ها وقتی دانش‌آموز درس مربوط به یک پایه را انتخاب می‌کند، توصیه می‌شود تا پایان نیم‌سال روی همان درس متمرکز شود و به‌اصطلاح از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر نپرد.

پس از پایان نیم‌سال اول الان زمان آن است تا درس‌ها را جابه‌جا کنید؛ یعنی اگر شیمی 2 را در نیم‌سال اول مطالعه می‌کردید الان سراغ شیمی 3 بروید. باز هم توصیه‌ی اصلی این است تا پایان نیم‌سال دوم روی همین درس تمرکز کنید.

گاه پیش می‌آید دانش‌آموز با نگاهی سطحی به برنامه‌ی راهبردی، چالش این را دارد که درس‌های مطالعه‌شده در نیم‌سال اول را در ادامه‌ی راه فراموش می‌کند. لازم به تذکر است ایستگاه جبرانی دوران طلایی با تحت پوشش قرار دادن مطالب نیم‌سال اول و منطق مرور، این چالش را مرتفع می‌سازد. در سه آزمون باقی‌مانده‌ی امسال مطابق با برنامه‌ی راهبردی پیشروی کنید.

دو آزمون پروژه‌ی ششم زمان مناسبی برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط چالشی مباحث نیم‌سال اول است.