آزمون‌های ارزیابی

آزمون 21 اسفند نیمی از مباحث پیش 2 مطرح می‌شود که مرور مطالب این آزمون در 31 اردیبهشت انجام می‌گیرد.

آزمون‌های  ارزیابی

تاریخ سه آزمون 21 اسفند، 7 فروردین و 20 فروردین را به خاطر داشته باشید و تلاش خود را برای آمادگی بهتر در این سه آزمون مضاعف کنید و با جدیت بیش‌تر در جلسه حضور یابید.

آزمون 21 اسفند نیمی از مباحث پیش 2 مطرح می‌شود که مرور مطالب این آزمون در 31 اردیبهشت انجام می‌گیرد.

در دو آزمون 7 و 20 فروردین مرور پایه و پیش 1 است که بعد از چند ماه دوری از مطالب، فرصت خوبی برای بازخوانی مطالب و تکمیل دانسته‌های ناقص خود است.

این سه آزمون نوعی بازیابی از اطلاعات مورد مطالعه است؛ زیرا بیش از نیمی از مطالب کنکور را پوشش می‌دهد و می‌توانید از خود ارزیابی انجام دهید و برای نتیجه‌ی عالی‌تر با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و آمادگی مضاعف‌تر حاضر شوید.