با برنامه‌ریزی آرامش را به خودتان برگردانید

همه‌ی ما از شرایط دانش‌آموز بودن باخبریم. دانش‌آموزی یعنی بیدار شدن‌های صبح زود و درس خواندن‌های زیاد و امتحانات پشت سر هم.

با برنامه‌ریزی آرامش را به خودتان برگردانید

همه‌ی ما از شرایط دانش‌آموز بودن باخبریم. دانش‌آموزی یعنی بیدار شدن‌های صبح زود و درس خواندن‌های زیاد و امتحانات پشت سر هم.

ولی گاهی همه‌ی این کارها با یک مهمان ناخوانده‌ای به نام استرس همراه است؛ همان که علائمش را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد؛ همان که گاهی عرق دست است و گاهی جویدن ناختن و گاهی لرزش و... .

ولی این مهمان ناخوانده‌ی ما اگر زیاد در ذهنمان لانه کند داستان‌ساز می‌شود؛ بنابراین باید راه نفوذ آن را به وجودمان ببندیم، آن‌هم با برنامه‌ریزی.

یکی از راهکارهای کاهش مزاحمت این مهمان ناخوانده این است که برنامه‌ریزی کنید. به این ترتیب با منظم شدن زندگی روزمره‌تان ذهنتان هم منظم خواهد شد. اگر بدانید هر روز برای انجام هر کار به چه میزان فرصت دارید و چه‌قدر وقت برای چه کاری می‌خواهید اختصاص دهید دیگر خیالتان راحت است و می‌دانید که می‌خواهید چه کنید.

برنامه‌ریزی برای درس خواندن و زمان‌بندی برنامه‌های درسی.

برنامه‌ریزی همه‌ی ابعاد زندگی ما را شامل می‌شود؛ مثلاً این‌که برنامه‌ای داشته باشیم تا با گوش کردن کامل در کلاس درس‌ها را بهتر و بیش‌تر متوجه شویم.

مثلاً این‌که برنامه داشته باشید تا با یک چرت بعدازظهر و خوابیدن به موقع شب راه نفوذ این مهمان ناخوانده را به خودمان ببندیم.

به طور کلی برنامه‌ریزی به ما هدف می‌دهد و انگیزه‌ی ادامه دادن منظم‌تر راه. این نظم است که به ما جهت می‌دهد و امکانات خوب برای ادامه‌ی مسیر را برای‌مان فراهم می‌کند.