چند راهکار برای این‌که در آزمون به بالا‌ترین درصد برسی

به محض این‌که دفترچه‌ی آزمون را دیدی از وسط به اول برو. بعد از روی عربی بپر برو زیست و بعد ادبیات را غافلگیر کن.

چند راهکار برای این‌که در آزمون به بالا‌ترین درصد برسی

طنز آموزشی

به محض این‌که دفترچه‌ی آزمون را دیدی از وسط به اول برو. بعد از روی عربی بپر برو زیست و بعد ادبیات را غافلگیر کن. این‌طوری اگر تا نیمه‌ی درسی رفتی و خسته شدی یا هوس کردی درس دیگری را بزنی راحتی دیگر!

همه‌ی سؤالات را از بالا تا پایین جواب بده؛ مبادا سؤالی را خالی بگذاری. تو باید بتوانی به همه‌ی سؤالات سخت و آبکی و... جواب بدهی. یک موقع خدایی نکرده پاسخ‌برگت خالی می‌ماند و آبرویت جلو مراقب امتحان و دستگاهی که تست می‌خواند می‌رود!

پس این همه دایره روی پاسخ‌برگ برای چیست؟ برای سیاه شدن است دیگر.

یادت باشد که چیزی به نام سؤال سخت و آسان وجود ندارد و هر چه در دفترچه آمده باید جواب داده شود مانند غذایی که سر سفره می‌گذارند و تو موظف هستی که همه‌اش را بخوری!

قبل از تست زدن به هیچ عنوان درس نخوان. هر چه قرار باشد یاد بگیری از تست می‌فهمی. چه کاری است که الکی وقتت را تلف کنی!

به هیچ عنوان بعد از آزمون دادن جواب‌ها را چک نکن. آن‌هایی را که درست جواب دادی را که بلدی. آن‌هایی هم که غلط بودند، یا بی‌دقتی کوچکی بوده یا طراح سؤال اشتباه کرده!

نکاتی را که در هر آزمون مطرح می‌شود هیچ کجا یاداشت نکن. این‌ها در آزمون‌های دیگر هم تکرار می‌شود. چرا الکی خودت را به زحمت بیندازی.

می‌دانی که سر آزمون وقت کم است. پس صورت سؤال را تند بخوان و به اولین جواب درستی که رسیدی بزن که وقتت تلف نشود. حیف است دیگر! تو قرار است به همه‌ی سؤالات جواب دهی.

این‌طوری آزمونت را همیشه با بالاترین درصد یعنی صفر درصد می‌گذرانی!