در دوران طلایی نوروز چگونه درس بخوانیم؟

ایام نوروز فرصت خوبی برای تمام دانش‌آموزان و به‌ویژه کنکوری‌ها برای درس خواندن و پیشرفت است.

در دوران طلایی نوروز چگونه درس بخوانیم؟

ایام نوروز فرصت خوبی برای تمام دانش‌آموزان و به‌ویژه کنکوری‌ها برای درس خواندن و پیشرفت است؛ فرصتی که هیچ گاه تکرار نخواهد شد. در این ایام، برنامه و نحوه‌ی مطالعه‌ی هر کسی متفاوت است ولی شما می‌توانید این موارد را هم به لیست برنامه‌های خود اضافه کنید. شما می‌توانید به وسیله‌ی تابلو نوروزی برای این ایام هدف‌گذاری کنید. آزمون‌های جامع کانون در این ایام به گونه‌ای تنظیم شده است که اکثر درس‌ها را پوشش خواهد داد؛ بنابراین مطالعه طبق برنامه‌ی راهبردی در این ایام بیش از پیش اهمیت دارد.

ابتدا سعی کنید به مرور و تمرین و تکرار درس‌هایی بپردازید که قبلاً مطالعه کرده‌اید تا در آن‌ها به تسلط کامل برسید. سپس تمرکز خود را روی درس‌هایی که در آن‌ها یادگیری‌تان ناقص بوده است معطوف کنید. در این ایام میزان ساعات مطالعه‌ی هر کسی متفاوت است؛ پس هر چه می‌توانید مطالعه کنید. رعایت تعادل بین درس‌های عمومی و اختصاصی و غافل نشدن از تست‌زنی نیز مهم‌ترین رکن در این ایام است.