عید با فرزندتان همراهی کنید

در روزهای عید نوروز که دید و بازدیدها تازه می‌شوند و بازار مهمانی دادن و مهمانی رفتن داغ است، نیاز است که اولیا بر مطالعه‌ی فرزندشان توجه بیش‌تری داشته باشند.

عید با فرزندتان همراهی کنید

در روزهای عید نوروز که دید و بازدیدها تازه می‌شوند و بازار مهمانی دادن و مهمانی رفتن داغ است، نیاز است که اولیا بر مطالعه‌ی فرزندشان توجه بیش‌تری داشته باشند.

کارهای ساده و اساسی که به‌راحتی می‌توان انجام داد تا در این روزها در کنار محیط گرم و صمیمی خانه، فرزندان ما هم زمانی را به مطالعه و مرور درس‌ها بپردازند.

بهتر است با ایجاد محیط آرام برای مطالعه و دید و بازدیدهای تعیین‌شده او را در مطالعه‌ی مناسب در روزهای عید یاری رسانید و با بودن در کنار او و دادن تکالیف مطالعاتی و همراهی او در پاسخ‌گویی تمرین‌ها از کتاب‌ها و تشویق حضور او در آزمون 7 فروردین به او کمک کنید تا با آمادگی کامل روزهای عید را به‌خوبی سپری کند و نتیجه‌ی مطلوب را در امتحانات خرداد داشته باشد.