سعی کنید طلای دوران طلایی‌تان، 24 عیار باشد

باید ابزار این دوران را فراهم کنید (نوشتن دقیق تابلو نوروز و تهیه کتاب نوروز). هر چه‌قدر وقت بیش‌تری برای نوشتن و رنگ‌بندی صحیح تابلو و تشخیص اولویت‌ها گذاشته شود، عیار طلای ما بیش‌تر خواهد بود.

سعی کنید طلای دوران طلایی‌تان، 24 عیار باشد

شاید بارها اسم دوران طلایی را شنیده‌اید و همیشه فکر کرده‌اید این موضوع مخصوص کسانی است که آزمون کنکور را پیش رو دارند، در حالی که طلایی بودن این دوران به دلیل فرصت طلایی (ایستگاه جبرانی) هر دانش‌آموز با هر وضعیت تحصیلی، جهت رفع تمام پستی‌ها و تثبیت بلندی‌ها در کار یا درس خود است که این پستی و بلندی‌ها از کارنامه‌ی مبحثی هر دانش‌آموز به‌راحتی قابل تشخیص و استخراج است. باید از همین امروز ابزار این دوران را فراهم کنید (نوشتن دقیق تابلو نوروز و تهیه کتاب نوروز). هر چه‌قدر وقت بیش‌تری برای نوشتن و رنگ‌بندی صحیح تابلو و تشخیص اولویت‌ها گذاشته شود، عیار طلای ما بیش‌تر و نتیجه‌ی کار درست‌تر خواهد بود. بعد از آماده شدن ابزار مورد نیاز و شروع این دوران هر چه‌قدر بتوانیم روی مباحثی با رنگ‌های مشکی و قرمز کارنامه‌ی مبحثی، عمقی و مفهومی کار کنیم و یادگیری‌ها را در این مباحث تقویت کنیم، هم‌چنین مباحثی با رنگ‌های آبی و سبز را با تمرین و تکرار (استفاده از کتاب نوروز) قوی نگه داریم، از طلایی بودن این دوران بیش‌تر بهره برده‌ایم و سرانجام کار ما از عیار بالا برخوردار خواهد بود.