نوروز فصلی برای تغییر

قدم به دورانی نهاده‌ایم که طلایی‌ترین روزهای سال را به خود اختصاص داده است. در این روزها با اعتمادبه‌نفسی که دارید آن را به این عنوان برای خودتان هم مبدل خواهید ساخت.

نوروز فصلی برای تغییر

قدم به دورانی نهاده‌ایم که طلایی‌ترین روزهای سال را به خود اختصاص داده است. در این روزها با اعتمادبه‌نفسی که دارید آن را به این عنوان برای خودتان هم مبدل خواهید ساخت. قدر ثانیه ثانیه‌ی این لحظه‌های ناب را بدانید و تغییر را در خودتان همگام با تحول زمین احساس کنید.

برنامه‌ی مسافرت‌های نوروزی‌تان را برای تابستانی ویژه طراحی کنید. زمان برای ما بسیار محدود و مهم است. ساعت‌های همراهی با کتاب را افزایش دهید و دقت در مطالعه‌ی عمیق را در این روزها، اصلی‌ترین پشتوانه برای موفقیت بدانید. استفاده‌ی منظم و مداوم از دفتر برنامه‌ریزی و هم‌چنین جدا نشدن از برنامه‌ی راهبردی در کنار تابلو نوروزی را در اولویت‌های اصلی برنامه‌تان قرار دهید. زیرکی در این دوران باعث نشان دادن یک عملکرد مثبت و منحصربه‌فرد خواهد شد. اگر نگران کم‌کاری‌های دیروزتان هستید انگیزه‌ی امروز به کمکتان خواهد آمد و هر فکر مزاحم را برای بهره‌مند شدن از این فرصت طلایی خنثی می‌کند. انگیزه  را بیش از پیش بالا ببرید و از اولیای‌تان بخواهید در این مسیر همراهی‌تان کنند. عمیق بخوانید و با استفاده از یادداشت‌برداری نکات مهم و مرور به تسلط کافی برسید. شما نیاز به تثبیت اندوخته‌های‌تان دارید؛ بنابراین از تست زدن به هیچ عنوان غافل نشوید.

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری