زبان انتهایی ندارد

بین سایر گرایش‌های دبیرستان شما خاص‌ترین هستید! شما داوطلبان منحصراً زبان پا به عرصه‌ای نهاده‌اید که انتهایی ندارد و من به عنوان دانشجوی زبان منحصربه‌فرد بودن شما را بهتر از هر شخص دیگر درک می‌کنم.

زبان انتهایی ندارد

بین سایر گرایش‌های دبیرستان شما خاص‌ترین هستید! شما داوطلبان منحصراً زبان پا به عرصه‌ای نهاده‌اید که انتهایی ندارد و من به عنوان دانشجوی زبان منحصربه‌فرد بودن شما را بهتر از هر شخص دیگر درک می‌کنم. در طی مقالات خود تلاش می‌کنم کمک خوبی برای شما باشم. رشته‌ی زبان نیاز به افرادی دارد که هیچ گاه دلسرد نشوند و همواره دنبال به دست آوردن اطلاعات باشند.

در زبان مادری ما لغاتی وجود دارد که معنی آن‌ها برای ما مبهم است، چه برسد به زبان‌های دیگر! کوشش و تلاش پی در پی برای یادگیری لغات کمی طاقت‌فرسا و خسته‌کننده است ولی نتیجه‌ی شیرین آن لایق این تلاش است. یادگیری 1100 واژه را از امروز شروع کنید. جعبه‌ی لایتنر بهترین و مؤثرترین ابزار خواهد بود و  تنها اعتمادبه‌نفس و ایمان شما به هدف است که این سختی‌ها را آسان می‌کند. ادامه دارد...