کتاب نوروز و ایام نوروز

با توجه به رسیدن ایام نوروز و آغاز تعطیلات نسبتاً طولانی، فرصت مناسبی برای مطالعه دانش‌آموزان به وجود می‌آید که در این پنجره‌ی طلایی، کتابی طلایی نیز همراه دانش‌آموزان ساعی خواهد بود.

کتاب نوروز و ایام نوروز

با توجه به رسیدن ایام نوروز و آغاز تعطیلات نسبتاً طولانی، فرصت مناسبی برای مطالعه دانش‌آموزان به وجود می‌آید که در این پنجره‌ی طلایی، کتابی طلایی نیز همراه دانش‌آموزان ساعی خواهد بود. این کتاب که به کتاب نوروز نام‌گذاری شده است دارای ویژگی‌های خاصی است از جمله:

 • به پیشنهاد 50 دبیر و پشتیبان آموزشی تهیه می‌شود.

 • توافق تعداد زیادی از دبیران بر روی سؤالات کلیدی و گزینش آن‌ها وجود دارد.

 • دوم و سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی به ترتیب دارای  275 و 800 و 1000 سؤال است.

 • شامل سؤالات تستی و تشریحی است.

 • سؤالات تشریحی مطابق و مشابه کتاب پرتکرار است.

 • سؤالات تستی مشابه سؤالات کنکور سراسری است.

 • به ازای هر یک نمره‌ی امتحانات مدارس حدوداً 10 سؤال در این کتاب آمده است.

 • در 2 دوره‌ی  5 روزه استفاده می‌شود.

این کتاب در 7 گام با هدف کسب بهترین نتیجه در یک دوره‌ی 10 روزه طراحی شده است.

 • طراحی مفهومی کتاب

 • تدوین طرح‌واره‌ی کتاب

 • پیشنهاد سؤالات کلیدی

 • تعیین اهمیت سؤالات بر اساس فراوانی

 • گزینش نهایی سؤالات

 • شبیه‌سازی سؤالات کلیدی

 • ویراستاری

امید است این کتاب طعم شیرین تعطیلات نوروز را با چاشنی تلاش و کوشش و مطالعه دوچندان کند.