قانون نتیجه

گاهی بعضی از دانش‌آموزان عادت مثبتی را در خود ایجاد می‌کنند (مثلاً شروع به تست زدن می‌کنند) ولی در آزمون‌ها شاید به نتیجه‌ی دلخواه خود نمی‌رسند.

قانون نتیجه

گاهی بعضی از دانش‌آموزان عادت مثبتی را در خود ایجاد می‌کنند (مثلاً شروع به تست زدن می‌کنند) ولی در آزمون‌ها شاید به نتیجه‌ی دلخواه خود نمی‌رسند و گاهی اولیای آن‌ها از این‌که نتوانسته‌اند افزایش تراز قابل توجهی داشته باشند ناراحت می‌شوند. این‌جا لازم است به یک قانون طبیعی اشاره کنیم و آن قانون نتیجه گرفتن یا قانون کاشت، داشت، برداشت است.

کشاورز تلاش می‌کند و دانه‌ای را در دل زمین پنهان می‌کند (تلاش، کوشش و مطالعه‌ی مستمر)؛ سپس در طول سال از آن مراقبت می‌کند (تعادل در مطالعه و استمرار در آن) و علف‌های هرز را از بین می‌برد (تحلیل آزمون‌ها و اصلاح رفتارهای غلط) و در سال آینده (کنکور) محصول خود را برداشت می‌کند (رتبه‌ی کنکور)؛ اما واقعیت این است که همیشه محصول به اندازه‌ی انتظار ما نیست و بخشی از محصول شاید گرفتار آفت شود. تلاش و کوشش و روش‌های صحیح با قاطعیت به پیروزی منتهی خواهد شد اما در یک بازه‌ی طولانی‌مدت اثرات آن را خواهیم دید؛ بنابراین از تلاش ناامید نشوید. بعد از گذشت شب، صبح به پیشواز ما خواهد آمد. یادمان باشد تاریک‌ترین و سردترین قسمت شب لحظه‌ی قبل از سپیده‌دم است.

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی