با انگیزه باشید

سعی کنید تنوع در مطالعه را فراموش نکنید. با این کار مطالب برای‌تان کسالت‌آور و خسته‌کننده نخواهد بود و درنتیجه یادگیری بهتری خواهید داشت.داشتن انگیزه عامل بسیار مهمی در یادگیری است؛ درواقع یادگیری به همراه انگیزه مؤثرتر خواهد بود و درنتیجه شما با ذوق و شوق بیش‌تری به درس خواندن روی خواهید آورد.

از آن‌جا که یادگیری مستلزم زمان است برای درک و فهم یک مطلب فرصت کافی به خودتان بدهید.

این کار باعث می‌شود تا مطالب را به‌خوبی بفهمید و انگیزه‌تان هم بیش‌تر شود.

هر چه‌قدر بتوانید از زمان و وقت خود بهینه استفاده کنید زمان بیش‌تری برای مرور و تمرین و تکرار خواهید داشت و یادگیری‌تان را دوچندان خواهد کرد.

سعی کنید تنوع در مطالعه را فراموش نکنید. با این کار مطالب برای‌تان کسالت‌آور و خسته‌کننده نخواهد بود و درنتیجه یادگیری بهتری خواهید داشت.

همایش جمع بندی فیزیک بخش پنجم (فیزیک اتمی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی