آشنایی با انواع کتاب‌های کمک‌آموزشی و کاربرد آن‌ها

مباحث و نکات را با مثال‌های متنوعی درس می‌دهند ولی تمرینات و خودآزمایی‌های کمی دارند.

آشنایی با  انواع کتاب‌های کمک‌آموزشی و کاربرد آن‌ها

به طور کلی کتاب‌های کمک‌درسی را می‌توان به چهار نوع  تقسیم کرد:

1. کتاب‌های آموزشی: مباحث و نکات را با مثال‌های متنوعی درس می‌دهند ولی تمرینات و خودآزمایی‌های کمی دارند. وقتی معلم ندارید و به کلاس نمی‌روید این کتاب‌ها در صورتی که دقیق و مفهومی باشند می‌توانند تا حدی جایگزین شوند.

2. کتاب‌های مبحثی: یک مبحث خاص را به طور همه‌جانبه بررسی می‌کنند. وقتی در مبحثی مشکل دارید، استفاده از این کتاب‌ها بسیار مفید خواهد بود.

3. کتاب‌های تست موضوعی: تست‌ها در این کتاب‌ها به صورت موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. تست‌های این نوع کتاب‌ها بهتر است شامل تست‌های کنکورهای سراسری باشند. کتاب‌های تست بدون پاسخ تشریحی تقریباً ارزش چندانی ندارند.

4. کتاب‌های تست‌های دوره‌ای: برای هفته‌های نزدیک به کنکور مناسب‌ترند و از بهترین آن‌ها می‌توان به کتاب‌های زرد کانون فرهنگی آموزش اشاره کرد.