آزمون تیزهوشان در راه است

تلاش کنید برای درس ریاضی که شامل 20 سؤال با ضریب 3 است، هر روز یک ساعت، مطالعه و تست را در برنامه‌ی خود قرار دهید.

آزمون تیزهوشان در راه است

برای پیروزی در مسابقه‌ی تیزهوشان و دور افتخار، مطالعه‌ی عید را در برنامه‌ی خود قرار دهید. این دوران، زمان مناسبی برای تجدید قوا و تکمیل دانسته‌های شماست. به همراهی اولیا و برای نتیجه‌ی بهتر از مطالعه‌ی درسی میزان تسلط خود را در هر مبحث مورد ارزیابی قرار دهید. تابلو نوروزی را پر کنید تا ذهن شفافی داشته باشید و بدانید که می‌خواهید هر مبحث را چگونه مطالعه کنید. ابتدا تعداد هر سؤال و ضریب هر درس را در آزمون تیزهوشان سال‌های گذشته، مورد بررسی قرار دهید. سپس بنا به اهمیت هر درس، در برنامه‌ی مطالعاتی خودتان ساعت مطالعه‌ی مخصوص را برایش تدارک ببینید.

تلاش کنید برای درس ریاضی که شامل 20 سؤال با ضریب 3 است، هر روز یک ساعت، مطالعه و تست را در برنامه‌ی خود قرار دهید.

سؤالات تیزهوشان سال گذشته و مبحث‌های پرسؤال را مشخص کرده و مباحث مهم را ستاره‌دار کنید. شب‌ها به همراه اولیا از کتاب آمادگی تیزهوشان، سؤالات را حل کنید و به ارزیابی تسلط خود بپردازید.

درنهایت با آمادگی کامل در آزمون 20 فروردین بهترین نتیجه را برای خود رقم بزنید.