سومی‌ها! عید را جدی بگیرید

همراه کنکوری‌ها، سومی‌ها هم عید ویژه‌ای دارند که برنامه‌ی مخصوص خود را می‌طلبد.

سومی‌ها! عید را جدی بگیرید

همراه کنکوری‌ها، سومی‌ها هم عید ویژه‌ای دارند که برنامه‌ی مخصوص خود را می‌طلبد.

درس خواندن منظم و بررسی جایگاه مناسب هر درس از دید تشریحی و تستی آن و توجه ویژه به برنامه‌ی راهبردی برای مباحث آزمون 7 و 20 فروردین به آمادگی شما برای امتحانات خرداد کمک می‌کند.

حضور با آمادگی کامل در جلسه‌ی آزمون، مطالعه‌ی کتاب‌محور، تسلط کامل بر جزئیات کتاب، اختصاص زمانی مخصوص برای هر کتاب، میزان مطالعه‌ی مناسب هر بخش و ارزیابی از میزان تسلط خود با تمرین کتاب‌های پرتکرار و کتاب نوروز، رابطه‌ی تنگاتنگی با نمرات بهتر در امتحانات خرداد دارد.