قدم به قدم تا موفقیت

از وقتی روزهایت را با برنامه آغاز می‌کنی، چه چیزی ذهنت را درگیر خود کرده است؟

قدم به قدم تا موفقیت

از وقتی روزهایت را با برنامه آغاز می‌کنی، چه چیزی ذهنت را درگیر خود کرده است؟

به کدام هدف می‌اندیشی؟

تا چه اندازه به آن‌چه می‌خواستی رسیده‌ای؟

چراهدفت را قابل دسترس می‌پنداری؟

اگر کمی گذشته‌ی صفحات این دفتر را ورق بزنی می‌بینی که تا چه اندازه منظم‌تر شده‌ای و منطقی می‌اندیشی. تا چه اندازه ساعت‌های روز برایت مهم است. این‌که چگونه از آن‌ها استفاده می‌کنی و از زمان لذت می‌بری.

این همان راز با برنامه بودن و از برنامه جدا نشدن است.

با این همه ویژگی‌های مثبت، آیا ضعف‌هایی هم در این صفحات رنگی زیبا مشاهده می‌کنی؟ آن‌ها را در برگه‌ای جداگانه بنویس و در ابتدای دفتر برنامه‌ریزی‌ات نصب کن. سپس در یک جمع‌بندی، چه نمره‌ای را برای خود در نظر می‌گیری؟

دوست دبستانی من! تلاشت قابل ستایش است.

با آغاز دوباره‌ی مدرسه در سال جدید، بعد از ارائه‌ی یک عملکرد قابل قبول در دوران نوروز، نشان دادی که تمام مسیر را درست طی کرده‌ای و برای این آزمون مثل قبل، هدف‌های واقع‌بینانه‌ای برای خود ترسیم کرده‌ای. نتیجه‌ی کار همان می‌شود که می‌خواهی. تا موفقیت در آزمون تیزهوشان چیزی نمانده است. قدم به قدم و آهسته گام بردار.