مأموریتی ویژه برای ادامه‌ی مسیر

اکنون که در نیمه‌ی راه از دوران طلایی هستید وقت آن رسیده است که دقیق و نکته‌یاب باشید و با تمرکز و پایداری هر چه تمام‌تر به استقبال زمان باقی‌مانده از این دوران بروید.

مأموریتی ویژه برای ادامه‌ی مسیر

اکنون که در نیمه‌‌ی راه از دوران طلایی هستید وقت آن رسیده است که دقیق و نکته‌یاب باشید و با تمرکز و پایداری هر چه تمام‌تر به استقبال زمان باقی‌مانده از این دوران بروید. باقی ماندن در مسیر درست، مهم‌ترین کاری است که نباید از آن غافل شوید.

آزمون 20 فروردین آخرین آزمون از دوران طلایی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این آزمون مباحث نیم‌سال اول جمع‌بندی خواهد شد. با توجه به این‌که فرصت محدود است، باید بتوانید در این مدت، مدیریت و استراتژی خوبی داشته باشید. بهترین کار این است که با ارزیابی آزمون‌های پروژه‌های گذشته، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. نقاط قوت خود را با بازیابی مطالب و مباحث مورد نظر تقویت کرده و سعی کنید با حل تست‌های استاندارد از این مطالب وضعیت خود را تثبیت کنید. نقاط ضعف خود را به ترتیب اهمیت آن‌ها طبق بودجه‌بندی کنکور اولویت‌بندی کرده و تا جایی که زمان اجازه می‌دهد روی آن‌ها تمرکز کنید.

نتیجه‌ی این کار در این مدت کوتاه موفقیت و آرامشی است که در سایه‌ی یک استراتژی خاص و هوشمندانه به وجود آمده است.

خرید کتاب