مدیریت رفتار در نوروز

هدف از تست زدن، تسلط کامل بر مباحث است. قبل از یادگیری عمیق، تست زدن بی‌فایده و بی‌اثر تلقی می‌شود.

مدیریت رفتار در نوروز

دانش‌آموزان عزیز!

هدف از تست زدن، تسلط کامل بر مباحث است. قبل از یادگیری عمیق، تست زدن بی‌فایده و بی‌اثر تلقی می‌شود.

در دوران نوروز همرفتارهای مطالعاتی‌‌‌تان را مدیریت کنید.

پیشنهاد می‌کنم تصمیمات خود را حول چند محور روی کاغذ بنویسید:

1) کدام مباحث را تا کنون با دقت نخوانده‌اید و نسبت به آن در کلاس درس و آزمون ضعف نشان داده‌اید؟

2) به کدام‌یک از درس‌ها علاقه‌مند هستید و جزء نقاط قوت‌تان محسوب می‌شود؟

3) برنامه‌ریزی برایمباحثی که قرار است در آزمون‌های دوران نوروز شرکت کنید.

الف) برای درس‌هایی که ضعف دارید برنامه‌ی مطالعاتی منظم داشته باشید. مطالب مهم و کلیدی را یادداشت کنید. مباحثی را که جزء نقاط ضعفتان در آزمون‌های گذشته محسوب می‌شود در کتاب خودآموزی یادداشت کنید.

ب) در دوران نوروز پیش‌خوانی را بار دیگر تجربه کنید.

این یک تجربه و راهکار شیرین برای فهم دقیق مباحث است. برای این کار بر روی درس‌هایی که علاقه‌مند هستید یا برنامه دارید ضعف‌ها را ترمیم کنید، برنامه‌ریزی کنید.

ج) کتاب نوروز مهم‌ترین منبع تسلط در این پروسه‌ی جامع است.

سعی کنید از خودتان آزمون بگیرید و مدیریت زمان داشته باشید.

تکنیک‌های آزمون دادن را در خانه اجرا کنید.

د) مکان مطالعه‌تان با توجه به حضور مهمان،یک مکان ساکت و آرام باشد.

ه) نوروز رفتار مطالعه‌تان را مدیریت کنید.