بررسی سؤالات تیزهوشان علوم پایه‌ی ششم در آزمون 23 بهمن‌ماه 94

در این آزمون از درس علوم از صفحه‌های 52 تا 61 سؤال طرح شده بود که می‌توان گفت یک‌هفتم از درس‌های نیم‌سال دوم را شامل می‌شد.

بررسی سؤالات تیزهوشان علوم پایه‌ی ششم در آزمون 23 بهمن‌ماه 94

در این آزمون از درس علوم از صفحه‌های 52 تا 61 سؤال طرح شده بود که می‌توان گفت یک‌هفتم از درس‌های نیم‌سال دوم را شامل می‌شد. از 10 سؤال طرح‌شده، 9 سؤال از بخش جدید بود و تنها یک سؤال تکراری از آزمون 9 بهمن بود و سؤال‌های تیزهوشان نسبت به سؤالات عادی دشوارتر طرح شده بود. با نگاهی به سطح سؤالات و تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توان در آزمون‌های بعدی با به‌کارگیری این نکات به نتایج بهتری دست یافت.

71) این سؤال عیناً از دفترچه‌ی تیزهوشان 9 بهمن (سؤال 80) تکرار شده بود که دانش‌آموز با مرور دفترچه‌ی آزمون قبلی به‌راحتی می‌توانست به آن پاسخ دهد.

نکته‌ی 1: دانش‌آموز با مرور دفترچه‌ی قبلی می‌توانست موفق به کسب 10 درصد از نمره‌ی خود شود.

72) این سؤال، سؤالی مفهومی است که دانش‌آموز باید مفهوم کامل نیروی گرانشی و نیروی اصطکاک را بداند تا بتواند به سؤال پاسخ صحیح دهد.

73) این سؤال، دام‌دار است که 28 درصد از پاسخ‌دهندگان به این سؤال به‌اشتباه گزینه‌ی 1 را انتخاب کرده و 30 درصد از پاسخ‌دهندگان به این سؤال به‌اشتباه گزینه‌ی 3 را انتخاب کرده‌اند.

نکته‌ی 2: دانش‌آموزان باید با استفاده از کتاب اشتباهات متداول در پاسخ‌گویی به سؤالات دام‌دار مهارت پیدا کنند و کم‌تر دچار دام آموزشی شوند.

74) این سؤال از درس 7 علوم طرح شده است و به صورت آزمایشی برای دانش‌آموزان مطرح شده است که سؤالی مفهومی، وقت‌گیر و دشوار است.

نکته‌ی 3: دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از تکنیک ضربدر و منها پاسخ‌گویی به سؤالات وقت‌گیر را به وقت اضافی موکول کنند.

75) این سؤال از صفحه‌ی 56 کتاب درسی آمده است که دانش‌آموز باید صورت سؤال را دقیق بخواند تا بتواند به‌راحتی گزینه‌ی صحیح را انتخاب کند.

76) این سؤال، دام‌دار است که 30 درصد از پاسخ‌دهندگان به این سؤال به‌اشتباه گزینه‌ی 4 را انتخاب کرده‌اند.

77) این سؤال از صفحه‌ی 57 درس 7 قسمت «آزمایش کنید» آمده است که دانش‌آموز با انجام آن به کمک معلم خود می‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب کند.

نکته‌ی 4: دانش‌آموز باید به تمام قسمت‌های درس علوم توجه کند (اعم از آزمایش کنید، پژوهش کنید و...)؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

78) این سؤال، دام‌دار است که 42 درصد از پاسخ‌دهندگان به این سؤال به‌اشتباه گزینه‌ی 1 را انتخاب کرده‌اند.

79) این سؤال از صفحه‌ی 60 کتاب درسی درس 7  قسمت «آزمایش کنید» آمده است که دانش‌آموز با انجام آن می‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب کند.

80) این سؤال از صفحه‌ی 61 کتاب درسی درس 7 قسمت «ایستگاه فکر» آمده است که دانش‌آموز با انجام آن به کمک معلم خود می‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب کند.

نکته‌ی 5: دانش‌آموز باید به تمام قسمت‌های درس علوم توجه کند (اعم از ایستگاه فکر)؛ زیرا از تمام قسمت‌های کتاب درسی سؤال طرح می‌شود.

جمع‌بندی: تحلیل سؤالات نشان داد 1 سؤال مفهومی است، 3 سؤال، دام‌دار و 1 سؤال از دفترچه‌های قبلی عیناً تکرار شده بود (درواقع 10 درصد نمره). هم‌چنین 3 سؤال از قسمت «آزمایش کنید» و 1 سؤال از قسمت «ایستگاه فکر» مطرح شده بود. پس دانش‌آموزان باید در این آزمون به سؤالات دام‌دار و «آزمایش کنید» دقت و توجه بیش‌تری می‌کردند تا می‌توانستند درصد و تراز خوبی در درس علوم تیزهوشان کسب کنند.