مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

داریم می‌رسیم به فصل بهار، فصل نو شدن، فصل متحول شدن، فصلی که خانه‌تکانی‌اش را باید کم کم شروع کنیم!

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

داریم می‌رسیم به فصل بهار، فصل نو شدن، فصل متحول شدن، فصلی که خانه‌تکانی‌اش را باید کم کم شروع کنیم!

در این خانه‌تکانی، یکی یکی کل شکست‌ها و ناامیدی‌های‌مان را با شیشه‌پاک‌کن پاک می‌کنیم و در دلمان بذر امید می‌پاشیم که به‌زودی جوانه بزند. دیگر مهم نیست چه کسی بودیم، مهم این است که چه کسی خواهیم شد.

اگر تا کنون به چیزی که می‌خواستم نرسیدم دستم را مشت می‌کنم و می‌گویم «خواهم توانست؛ چون دوران طلایی نزدیک است». سال‌هایی نه‌چندان دور من هم مثل شما این دوران را داشتم. اولین سالی که به طلایی بودنش پی بردم سال سوم دبیرستان بود. یادم است خانم مشاوری در مجله‌ی آزمون نوشته بود «من کل روزهای عید به جز دو روز اول ساعت مطالعه‌ام 10 ساعت بود». این برایم انگیزه‌ و هدف شد که هر روز بیش‌تر ترغیبم می‌کرد به رقابت با فردی که نمی‌شناختمش! قبل از عید می‌دانستم با جبر و هندسه و حسابان و فیزیک مشکل دارم؛ می‌دانستم کم‌کاری کردم و اگر لحظه‌ای غفلت می‌کردم امتحانات نهایی را از دست می‌دادم. پس با خودم عهد بستم به جز روز اول عید، بقیه‌ی روزها ساعت مطالعه‌ام کم‌تر از 10 ساعت نشوم. می‌خواستم رکورد خانم مشاور را بزنم و درنهایت زدم!

من تمام روزهای عید 10 ساعت و حتی بیش‌تر درس خواندم؛ حتی در سیزده‌به‌در! تازه روز اول عید هم نگذاشتم دفتر برنامه‌ریزی‌‌ام خالی بماند و باز هم درس خواندم! هر وقت حوصله‌ی درس خواندن نداشتم یا نمی‌خواستم تست بزنم فلش‌کارت‌ها بودند که به دادم می‌رسیدند و درس‌ها را برایم مرور می‌کردند. به این ترتیب من طلایی‌ترین دوران را با دستان خودم رقم زدم!

اکنون کسانی که می‌خواهند رکورد مرا بشکنند، زود دست به کار شوند.