بهار زیبا (بهاریه)

کلمه‌ی بهار برای ما تداعی‌گر لحظات شاد آغاز سال جدید و نوروز است که معمولاً شادی و نزدیکی دل‌ها و رفع کدورت‌ها را به همراه دارد.

بهار زیبا (بهاریه)

کلمه‌ی بهار برای ما تداعی‌گر لحظات شاد آغاز سال جدید و نوروز است که معمولاً شادی و نزدیکی دل‌ها و رفع کدورت‌ها را به همراه دارد. لحظاتی که خانواده‌ها دور هم جمع شده و با تبریک و شادباش به یکدیگر لحظات و روزهای آغازین سال را سپری می‌کنند.

بهار یعنی نو شدن، تازه شدن، تغییر کردن. می‌توان با نو شدن و ایجاد تغییرات مثبت در انسان بهار را همیشه تجربه کرد؛ بهاری جاویدان و با ارزش‌های والا؛ بهاری که با سپری شدن سه ماه جایگاه خود را از دست نمی‌دهد؛ بهاری که خزانی ندارد!