ایام طلایی فرصت استثنایی

دوران طلایی نوروز فرصتی است که می‌توانید با غنیمت شمردن آن، نوروز پرباری را تجربه کنید.

ایام طلایی فرصت استثنایی

دوران طلایی نوروز فرصتی است که می‌توانید با غنیمت شمردن آن، نوروز پرباری را تجربه کنید.

در این دوران تأکید بر جمع‌بندی و دسته‌بندی مطالب اهمیت خاصی دارد؛ پس قبل از ورود به آن باید مطالب خود را اولویت‌بندی کنید.

برای شناخت اولویت‌ها بهترین ابزار تابلو نوروزی است که به کمک ابزاری چون کارنامه‌ی 5 درس و کارنامه‌ی مبحثی و کارنامه‌ی درس‌محور می‌توان آن را تکمیل کرد. با شناخت اولویت‌ها برنامه‌ی منسجمی را رقم بزنید و در مرحله‌ی بعد استفاده از منابع کاربردی اهمیت زیادی دارد که شما باید منابعی را که نیاز به مطالعه یا تست دارید انتخاب کنید که در ایام نوروز دچار آشفتگی در حجم منابع خود نشوید. بهترین منبع، کتاب نوروز و در کنار آن کتاب زرد عمومی است. هم‌چنین می‌توانید برای مباحثی که نیاز به تست بیش‌تر دارید از سؤالات کنکور که در کتاب آبی طبقه‌بندی‌شده است استفاده کنید. بهترین منبع برای تست تألیفی کتاب‌های سه‌سطحی است و برای مرور مطالب فلش‌‌کارت‌ها بهترین ابزار هستند.