لطفاً بعد از عید هم یک مرغابی بمانید

این درست مثل دانش‌آموزی است که تا الان با برنامه همراه بوده ولی ناگهان تصمیم می‌گیرد قبل یا بعد از عید برنامه‌اش را عوض کند و برنامه‌ی متفاوت داشته باشد.

لطفاً بعد از عید هم یک مرغابی بمانید

حتماً حرکت مرغابی‌ها را وقتی از یک مکان به مکان دیگر مهاجرت می‌کنند تماشا کرده‌اید.

مرغابی‌ها هنگام پرواز به شکل عدد هفت پرواز می‌کنند. درواقع به صورت عدد هفت کنار هم قرار می‌گیرند و پرواز می‌کنند و تا آخر مسیر به همین صورت هستند.

حالا در نظر بگیرید اگر بین راه یکی از مرغابی‌ها جهت خودش را تغییر بدهد چه اتفاقی می‌افتد و حرکتشان چه‌قدر ناهماهنگ می‌شود!

این درست مثل دانش‌آموزی است که تا الان با برنامه همراه بوده ولی ناگهان تصمیم می‌گیرد قبل یا بعد از عید برنامه‌اش را عوض کند و برنامه‌ی متفاوت داشته باشد.

به این ترتیب هماهنگی‌اش با بقیه‌ی رقبا از بین می‌رود و این باعث سردرگمی می‌شود و نمی‌تواند قضاوت درستی درباره‌‌ی تلاش خود داشته باشه. پس بعد از عید هم یک مرغابی بمانید.