آن‌چه ناممکن را به واقعیت تبدیل می‌کند معجزه نیست، تداوم است

مسیر رسیدن به پیشرفت درسی راهی است که همگی در آن قدم برمی‌داریم، البته با نقش‌ها و تأثیرات متفاوت!

آن‌چه ناممکن را به واقعیت تبدیل می‌کند معجزه نیست، تداوم است

مسیر رسیدن به پیشرفت درسی راهی است که همگی در آن قدم برمی‌داریم، البته با نقش‌ها و تأثیرات متفاوت!

رسیدن به انتهای مسیر یعنی پیشرفت درسی و این غایت همه است ولی سرعت و شدت این رسیدن به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. تنها چیزی که در این میان مبرهن است این است که هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد؛ یعنی شما به هر چه بخواهید می‌توانید دست پیدا کنید.

ضرورتی برای انجام کارهای عجیب و غریب نیست. این جمله را به خاطر داشته باشید که موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده و درست است. شاید توجه به کلمه‌ی ساده به این خاطر است که دانش‌آموز نیازی به کارهای دشوار و پیچیده ندارد و نباید دنبال معجزه یا شگفتی باشد، بلکه هر کاری را که درست باشد می‌توان انجام داد و پافشاری بر آن توسط دانش‌آموز شگفتی‌ساز می‌شود.

شاید بتوان به جرئت گفت اهمیت تداوم تلاش و پشتکار اگر بیش‌تر از موفقیت نباشد کم‌تر نیست.