چگونه مهارت تست‌زنی خود را افزایش دهیم؟

سؤالات تستی که بعد از اتمام مطالعه‌ی درس حل می‌شود به منظور جمع‌بندی مطالب و افزایش سرعت است؛ پس باید با اعمال زمان صورت گیرد.

چگونه مهارت تست‌زنی خود را افزایش دهیم؟

برای موفقیت در هر آزمونی لازم است علاوه بر مطالعه‌ی دقیق مطالب درسی با نوع سؤالات مختلف تستی نیز آشنا شوید؛ بنابراین لازم است پس از مطالعه‌ی هر مبحث، چند تست متنوع و نکته‌دار مربوط به آن را در ذهن خود داشته باشید. برای این‌که یادگیری‌تان دوچندان شود پس از حل هر تست، نکته‌ی آموزشی آن را یادداشت کنید. این نکات ارزشمند در دوران جمع‌بندی و مرور گنجینه‌ای ارزشمند برای‌تان خواهد بود.

سؤالات تستی که بعد از اتمام مطالعه‌ی درس حل می‌شود به منظور جمع‌بندی مطالب و افزایش سرعت است؛ پس باید با اعمال زمان صورت گیرد. در این میان تعدادی از تکنیک‌ها به‌راحتی و سادگی قابل اجرا بوده و در موفقیت شما در آزمون‌ها تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین استفاده‌ی صحیح از این تکنیک‌ها می‌تواند راندمان زحماتی را که تا کنون کشیده‌اید تا چند برابر افزایش دهد. از جمله‌ی این تکنیک‌ها ضربدر و منها، دو خودکار، زمان‌های نقصانی و... است. با پیاده کردن هر یک از این تکنیک‌ها در منزل می‌توانید تکنیکی را که برای شما مؤثرتر است برگزیده و در آزمون‌های اصلی آن را اجرا کنید.