دو روش برای مهار زمان

پروژه‌ی هفتم پروژه‌ی تکمیل دانسته‌ها و افزایش تمرکز و شفاف کردن ذهن است.

دو روش برای مهار زمان

پروژه‌ی هفتم پروژه‌ی تکمیل دانسته‌ها و افزایش تمرکز و شفاف کردن ذهن است.

جملات آشنایی مانند «چون بلد بودم نرسیدم»، «زمان کم آوردم»، «به چند تست آخر نرسیدم» را با تمرین دو روش در این پروژه به فراموشی بسپارید.

روش مبحث‌شناسی: هر روز 10-15 دقیقه زمان بگذارید و از یک کتاب جمع‌بندی بدون حل تست مبحث را در کنار تست بنویسید. این کار موجب تشخیص اهمیت هر مبحث در کنکور و مطالعه‌ی منظومه‌ای در روزهای جمع‌بندی و افزایش میزان تسلط می‌شود.

روش تست‌شناسی: با خواندن سؤالات بدون حل، وقت‌گیر بودن یا نبودن سؤالات را مشخص کنید و با روش تکنیک ضربدر و منها زمان را مهار کرده و به سؤالات دفترچه با ذهن آرام پاسخ دهید.