کارنامه‌ی پنج درس و پیشرفت درسی

همان طور که برای ساختن هر بنایی زیربنایی مستحکم لازم است، انجام درست هر کاری با فراهم کردن زمینه‌ی مناسب آن شروع می‌شود.

کارنامه‌ی پنج درس و پیشرفت درسی

همان طور که برای ساختن هر بنایی زیربنایی مستحکم لازم است، انجام درست هر کاری با فراهم کردن زمینه‌ی مناسب آن شروع می‌شود. برای این‌که بتوانید پیشرفت خوبی در شرایط درسی‌تان داشته باشید باید گام‌های اول را با فراهم کردن زیربنایی مستحکم، حساب‌شده بردارید.

کارنامه‌ی پنج درس ابزاری بی‌نظیر برای مهیا کردن این زیربناست. دانش‌آموزی پیشرفت می‌کند که بداند دقیقاً در کدام درس‌ها قوی‌تر از رقبای هم‌تراز خودش است، عملکردش در کدام درس‌ها خوب است اما حرف خاصی برای گفتن و پیشی گرفتن از رقبایش ندارد، با توانایی‌هایی که کسب کرده است توانایی بهبود کدام درس‌ را دارد و درنهایت چه درس‌هایی زنگ خطر محسوب می‌شوند.

برای پیشرفت باید نقاط قوت پایدارتان را حفظ کنید و به کمک پشتیبانتان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هر ماه یک الی دو درس را ارتقا دهید تا درنهایت رده‌ی ترازی شما تغییر مثبت داشته باشد و به یک پیشرفت تدریجی و پایدار دست یابید.

تغییر را تجربه کنید!