پیشرفت چیست؟

برخی از مشاوره‌های چند روز اخیر مرا به فکر انداخت که توجیه دانش‌آموز در زمینه‌ی روش‌ها و هدف‌گذاری‌ها ضروری است.

پیشرفت چیست؟

برخی از مشاوره‌های چند روز اخیر مرا به فکر انداخت که توجیه دانش‌آموز در زمینه‌ی روش‌ها و هدف‌گذاری‌ها ضروری است. در لابه‌لای صحبت‌ها متوجه شدم اکثر دانش‌آموزان پیشرفت خود را صرفاً در افزایش تراز و آن‌هم حداقل بیش‌تر از 500 نمره می‌دانند.

این‌گونه بود که به فکر افتادم. به نظر می‌رسد در ابتدا باید کلمه‌ی پیشرفت را با مثال‌هایی برای هر فرد توضیح داد:

  • دانش‌آموز عزیز این‌که شما بتوانی درس هر روز را در همان روز بخوانی یعنی پیشرفت.

  • دانش‌‌آموز عزیز این‌که شما بتوانی برای خودت برنامه‌ریزی کنی، یعنی پیشرفت.

  • دانش‌آموز عزیز این‌که شما توانایی و علاقه به تست زدن داری یعنی پیشرفت.

  • دانش‌آموز عزیز این‌که شما دفتر برنامه‌ریزی‌ات را کامل می‌نویسی یعنی پیشرفت.

  • دانش‌آموز عزیز این‌که شما هر روز حداقل یک ربع ساعت مطالعه‌ات را افزایش دهی، یعنی پیشرفت.

  • دانش‌آموز عزیز این‌که شما بتوانی در مورد وضعیت، منابع و روش‌های تک تک درس‌ها نظر بدهی یعنی پیشرفت.

  • اگر بتوانی از این موارد به‌درستی کمک بگیری بی‌شک یک پیشرفت چشمگیر در انتظارت است.

خرید کتاب