هر شب یک آزمون

مطالعه‌ی درس‌های عمومی همواره یکی از قسمت‌های چالش‌برانگیز برنامه‌های دانش‌آموزان کنکوری بوده است و به همین دلیل برای این درس‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی راهبردی در نظر گرفته شده است.

هر شب یک آزمون

مطالعه‌ی درس‌های عمومی همواره یکی از قسمت‌های چالش‌برانگیز برنامه‌های دانش‌آموزان کنکوری بوده است و به همین دلیل برای این درس‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی راهبردی در نظر گرفته شده است.

دو پروژه‌ی مهمی که به صورت اختصاصی روی این درس‌ها تمرکز می‌شود، تابستان و بعد از عید است که در هر دو، کتاب زرد عمومی ابزاری سنجاق‌شده به برنامه است.

در آستانه‌ی دوران طلایی لازم است برای عمومی‌ها هم فکری بکنید!

برنامه‌ی پیشنهادی، شروع کار با کتاب زرد عمومی از 20 فروردین است؛ هر شب یک آزمون.

ضرورت این کار برای مرور و یادآوری درس‌های عمومی است تا در دوران جمع‌بندی با آمادگی بیش‌تری به سراغ این کتاب‌ها بروید.

حتماً هر آزمون را به صورت شبیه‌سازی‌شده و با در نظر گرفتن زمان‌های نقصانی و به کار بردن تکنیک‌های لازم تمرین کنید.