نیلوفرهای آبی کلود مونه (پرونده‌ی هنر)

کلود مونه (Claude Monet) در سال 1840 در پاریس متولد شد و در سال 1926 در ژیوِرنی زندگی‌اش پایان گرفت.

نیلوفرهای آبی کلود مونه (پرونده‌ی هنر)

کلود مونه (Claude Monet) در سال 1840 در پاریس متولد شد و در سال 1926 در ژیوِرنی زندگی‌اش پایان گرفت.

کلود مونه در نخستین نمایشگاه نقاشان امپرسیونیست‌ که در سال 1874 برپا شد شرکت کرد. او در سال 1923 بخشی از بینایی‌اش را از دست داد اما تا زمان مرگ خود، از سخت کار کردن بازنایستاد.

مونه همراه با رنوار، سیسلی و پیسارو از آغاز دهه‌ی 1870 منظره‌نگاری را در پیش گرفت. چشم‌انداز‌های رود سن را با بی‌شمار قایق‌های تفریحی و بادبان‌های رنگارنگ و بازتاب‌های دگرگون‌شونده‌ی نور بر آب نقاشی کرد و چشم‌اندازی شاد و آرامش‌بخش از زندگی را به تصویر کشید.

کلود مونه و دوستانش موضوع خود را نه چنان‌که هست بلکه آن‌گونه که می‌دیدند نقاشی می‌کردند.

ناب‌ترین و کامل‌ترین بیان امپرسیونیسم را در مجموعه‌ تابلوهای نیلوفرهای آبی کلود مونه می‌توان یافت.

نیلوفرهای آبی کلود مونه (پرونده‌ی هنر)

نیلوفرهای آبی کلود مونه (پرونده‌ی هنر)


خرید کتاب