من و علاقه‌ام به درس شیمی (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق سعیده حیدریان را می‌خوانیم.

من و علاقه‌ام به درس شیمی (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق سعیده حیدریان را می‌خوانیم. 


یکی از درس‌هایی که هم ‌خوب یاد می‌گرفتم و هم می‌توانستم به دیگران به‌خوبی یاد بدهم درس شیمی بود. اولین انگیزه‌ام برای یادگیری این درس علاقه‌ی بسیار زیاد من به معلم درس شیمی بود که از همان ابتدای ورودم به دبیرستان تا سال سوم همراه ما بود. ایشان خیلی خوب درس می‌داد؛ به طوری که من تا آخر کلاس با حواس جمع و حال خوب به درس‌ها گوش می‌دادم و تمام مدت حواسم به حرف‌های ایشان بود و تمام تکالیفم را به‌خوبی انجام می‌دادم. کتاب درسی را موبه‌مو و بدون آن‌که چیزی از قلم بیفتد می‌خواندم آن‌قدر که حتی می‌توانستم در صورت نبودِ معلم کلاس را اداره کنم. صحبت‌های معلم را روی برگه‌هایی که بین صفحه‌های کتاب درسی گذاشته بودم (آخر کتابم را سیمی کرده بودم و بین هر دو صفحه یک برگ سفید گذاشته بودم) می‌نوشتم. تمرین‌های کتاب و بعد از آن تمرین‌های کتاب‌های کمک‌آموزشی را حل می‌کردم. اول از همه از سؤالات ساده شروع می‌کردم و بعد طبق روال کتاب پیش می‌رفتم و به سؤالات سخت‌تر می‌رسیدم.

وقتی یادگیری‌ام به حد مطلوبی می‌رسید تست می‌زدم و دوباره خلاصه‌نویسی‌ می‌کردم و هنگام امتحانات مدرسه، همراه با دوستانم با استفاده‌ از خلاصه‌های من درس می‌خواندیم.

خرید کتاب