معلم هم‌کلاسی‌ها (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه محمدعلی‌زاده را می‌خوانی

معلم هم‌کلاسی‌ها (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه محمدعلی‌زاده را می‌خوانیم. 


در دوره‌ی دبیرستان، در درس عربی بهترین نمره را می‌گرفتم و همیشه سعی می‌کردم که هم‌چنان بهترین نمره‌ی کلاس را بگیرم. روشم برای مطالعه‌ی این درس به این صورت بود:

- در خواندن درس عربی، ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می‌کردم. گاهی خلاصه‌نویسی هم می‌کردم.

- جزوه‌ای را که سر کلاس نوشته بودم مطالعه می‌کردم و بعضی نکات جزوه را به کتاب درسی اضافه می‌کردم.

- نکات مهم را نشان‌دار می‌کردم و می‌خواندم.

- مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی را حل می‌کردم.

- بعد از تمرین‌های کتاب، از کتاب‌های کار و تمرین استفاده می‌کردم.

- پاسخ خودم را با پاسخ‌نامه‌ی کتاب مقایسه می‌کردم.

- بعد به سراغ تست‌های تألیفی و تست‌های کنکوری می‌رفتم.

- از هم‌کلاسی‌ام که دوست صمیمی‌ام بود و علاقه‌ای به درس خواندن نداشت می‌خواستم که به او درس بدهم.

- بعد از این‌که بر درس مسلط می‌شدم از دوستانم می‌خواستم که به آن‌ها کمک کنم و البته آن‌ها هم از این موضوع استقبال می‌کردند. درس دادن به هم‌کلاسی‌ها به من کمک می‌کرد که مسلط‌تر شوم.