هیجان‌انگیزتر از زنگ ورزش (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق شکیبا دلشاد را می‌خوانیم.

هیجان‌انگیزتر از زنگ ورزش (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق شکیبا دلشادرا می‌خوانیم. 


من همیشه در دوران مدرسه در درس ریاضی نفر اول کلاس بودم. زمانی که معلم تمرین می‌داد حس رقابت عجیبی داشتم برای این‌که تمرین مورد نظر را زودتر از هم‌کلاسی‌هایم حل کنم و از آن‌جا که علاقه‌ی زیادی به ریاضی داشتم خیلی دلم می‌خواست به دیگران هم یاد بدهم. حتی مادرم!

مهم‌ترین نکات در رابطه با برتر شدن من:

1) در کلاس دقیق گوش می‌دادم و تمرین‌ها را همراه با معلم حل می‌کردم.

2) تمرینات ریاضی جلسه‌ی بعد را در همان روز در منزل حل می‌کردم و تلاشم این بود که برای جلسه‌ی بعد همه‌ی سؤالات با پاسخ صحیح باشند.

3) همیشه مباحث ریاضی را با تمرین یاد می‌گرفتم و به یاد ندارم که برای ریاضی مطالعه کرده باشم یا چیزی را حفظ کرده باشم.

4) برای این درس، یک دفتر جدا به نام خودآموز ریاضی تهیه کرده بودم و تمام نکات و سؤالات نکته‌دار را در آن یادداشت می‌کردم.

5) وقتی تست ریاضی حل می‌کردم سؤالات را برای خودم تیپ‌بندی می‌کردم.

همه‌ی این موارد باعث شد که زنگ ریاضی برایم هیجان‌انگیزتر از زنگ ورزش شود!