علاقه انگیزه را می‌سازد (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق هانیه محبوسی‌فرد را می‌خوانیم.

علاقه انگیزه را می‌سازد (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق هانیه محبوسی‌فرد را می‌خوانیم. 


من به درس فارسی علاقه‌ی زیادی داشتم. همیشه برای خواندن فارسی یعنی روخوانی در‌س‌ها داوطلب می‌شدم. برای دستور زبان درس‌نامه را مطالعه می‌کردم و سپس به حاشیه‌نویسی و خلاصه کردن می‌پرداختم. برای املا یک بار درس را می‌خواندم و دور کلمات مهم خط می‌کشیدم و در دفتر می‌نوشتم و تمرین می‌کردم.

در درس علوم همه چیز را به صورت تصویری یاد می‌گرفتم. بعد از آن، کتاب را روخوانی می‌کردم و از کتاب کار رنگی که عکس‌های رنگی داشت استفاده می‌کردم. هم‌چنین از اشیای اطرافم استفاده می‌کردم. مثلاً برای مطالعه‌ی قسمت‌های مختلف برگ، در کنار باغچه درس می‌خواندم و برگ‌ها را می‌دیدم و قسمت‌های آن را شناسایی می‌کردم.