ریاضی، درس دوست‌داشتنی من! (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق یاسمن طهماسبی را می‌خوانیم.

ریاضی، درس دوست‌داشتنی من! (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق یاسمن طهماسبی را می‌خوانیم. 


ریاضی درسی بود که همیشه در کلاس بالاترین نمره را کسب می‌کردم و از این بابت همیشه مورد تشویق قرار می‌گرفتم. راهکارهای من در درس ریاضی این بود که همیشه قبل از تدریس معلم پیش‌خوانی می‌کردم و وقتی معلم تدریس می‌کرد تقریباً 70 درصد از مطالب را در کلاس یاد می‌گرفتم و برای 30 درصد مطالب باقی‌مانده و مطالب دشوار، بهترین روش برای من تمرین کردن بود. بهترین روشی که در درس ریاضی می‌توان از آن نتیجه‌ی خوبی گرفت تمرین و حل نمونه‌سؤال است. در حال حاضر که درس ریاضی را به دانش‌آموزانم تدریس می‌کنم از آن‌ها می‌خواهم قبل از آمدن به کلاس پیش‌خوانی داشته باشند و از مطالب تدریس‌شده به آن‌ها نمونه‌سؤال می‌دهم تا تمرین کنند.