راهی برای رسیدن به مقصد (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه سبزی را می‌خوانیم.

راهی برای رسیدن به مقصد (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه سبزی را می‌خوانیم. 


من در دوران مدرسه همیشه جزء بهترین دانش‌آموزان و درس‌خوان‌ها بودم و بچه‌های مدرسه از من می‌پرسیدند که چگونه درس می‌خوانم. جواب من به آن‌ها این بود که من سر کلاس خوب گوش می‌دهم (هنوز هم در دانشگاه خوب گوش می‌‌دهم و نکته‌برداری می‌کنم).

من در درس ریاضی همیشه نفر اول بودم؛ چون وقتی در کلاس تمام حواسم به درس بود و همراه معلم سؤال‌ها را جواب می‌دادم و بعد از آن تمرین و تکرار می‌کردم و مثل یک معلم که برای شاگردانش توضیح می‌دهد برای خودم توضیح می‌دادم. این کار را در دبیرستان هم ادامه دادم. من به دلیل علاقه به رشته‌ی حقوق، رشته‌ی علوم انسانی را انتخاب کردم. در درس عربی نمره‌هایم همیشه از همه بیش‌تر بود. در خانه به درس عربی خیلی توجه می‌کردم. روشم به این ترتیب بود:

1- خلاصه کردن قواعد به صورت نمودار درختی، 2- اعراب‌گذاری و نقش اعراب‌ها در مشخص کردن نقش در جمله، 3- سؤال مربوط به هر مبحث را حل می‌کردم، 4- تست‌های مختلف می‌زدم، 5- درنهایت چند برگه پر از نکته‌های عربی داشتم که هم برای امتحان مفید بود و هم برای کنکور.