زنگ عربی، شروع خلاقیت و برتری (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌ها روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق الناز علی‌محمدزاده را می‌خوانیم.

زنگ عربی، شروع خلاقیت و برتری (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق الناز علی‌محمدزاده را می‌خوانیم. 


در سال اول دبیرستان و دوران راهنمایی اشتیاقی برای گوش دادن به درس عربی نداشتم و نمره‌های خوبی نمی‌گرفتم اما در سال دوم دبیرستان با انتخاب رشته‌ی انسانی انگیزه‌ای پیدا کردم تا در رشته‌ی انسانی و حتی در درس عربی بهترین بشوم. در تمام دوران دبیرستان نمره‌ی عربی‌ام 20 شد و بیرون از مدرسه برای بچه‌های کلاس رفع اشکال می‌کردم.

روش‌های من:

- هنگام درس دادن معلم با اشتیاق تمام گوش می‌دادم و هر جا که متوجه نمی‌شدم یا حواسم پرت می‌شد آن قسمت را کنار دفترم می‌نوشتم و بعد از تدریس، از معلم می‌پرسیدم.

- تمریناتی که معلم سر کلاس هنگام تدریس می‌داد به‌سرعت و با اشتیاق تمام حل می‌کردم.

- برای لذت‌بخش کردن خواندن درس عربی، لغات عربی را روی کارت‌های رنگی می‌نوشتم و آن‌ها را به صورت پازل کنار هم قرار می‌دادم و لغات سخت را روی دیوار می‌چسباندم و هم‌چنین قواعد را با خودکارهای رنگی در کاغذهای شکل‌دار می‌نوشتم و هنگام حل تمرین آن‌ها را مثل قاب عکس در بالای میزم می‌گذاشتم و با خودم رقابت می‌کردم. برای این‌که کم‌تر به آن‌ها نگاه کنم هنگام حل تمرین تمرکز بیش‌تری داشتم و بیش‌تر خودم را مجبور به فکر کردن و به یاد آوردن مطالب می‌کردم و هنگام نگاه کردن به آن‌ها هم دقیق‌ترین نگاه را به قواعد داشتم تا مجبور نشوم در تمرین بعدی دوباره به آن‌ها مراجعه کنم.

- متن‌های عربی را با ریتم و قصه‌گویی می‌خواندم تا ماندگاری‌اش را در ذهنم بیش‌تر کنم.

- در تمام صفحات کتاب و دفترم با خودکارهای رنگی نکته‌های مهمی را که خودم تشخیص داده بودم، می‌نوشتم.جمع بندی آمار احتمال از آمار احتمال یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری