ریاضی از اول دبستان تا دانشگاه (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق آیدا حیرانی را می‌خوانیم.

ریاضی از اول دبستان تا دانشگاه (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق آیدا حیرانی را می‌خوانیم. 


همیشه از اول دبستان تا پیش‌دانشگاهی، ریاضی برایم یک تفاوت اساسی با سایر درس‌ها داشت و با این‌که شاید سخت‌ترین درس در هر مقطع بود ولی برای من دوست‌داشتنی بود. حتی ممکن بود پایین‌ترین نمره را در این درس داشتم ولی نسبت به درس‌های حفظی مثل فارسی و علوم و غیره احساس خوب‌تری به درس ریاضی داشتم.

در دانشگاه هم برای انتخاب رشته، ریاضی در اولویتم قرار داشت و اکنون نیز در این رشته تحصیل می‌‌کنم. برای فهم درس ریاضی مراحل زیر را انجام می‌دادم:

- اول کتاب درسی یا جزوه را مطالعه می‌کردم و یک مفهوم کلی از مطلب مورد نظر در ذهنم به وجود می‌آمد.

- به سراغ مثال‌های حل‌شده‌ی کتاب یا جزوه‌ام می‌رفتم و تک تک مراحل و راه‌حل‌ها را از روی آن‌ می‌نوشتم.

- بعد از این‌که شیوه‌ی حل مسئله را به طور کامل متوجه می‌شدم، به سراغ تمرین‌هایی که پاسخ تشریحی داشت می‌رفتم و بعد از حل آن، جواب را بررسی می‌کردم و اگر به پاسخ درست نرسیده بودم، اشکالاتم را پیدا می‌کردم و آن را دوباره حل می‌کردم.

- بعد از این مراحل متوجه می‌شدم که مفهوم مطلب را به‌درستی فهمیده‌ام و به سراغ نمونه‌سؤالات امتحانی می‌رفتم و در اکثر مواقع با صورت‌های مختلف آن مبحث آشنا می‌شدم.

- مطمئن بودم که اگر مبحثی را با طی این مراحل یاد بگیرم هیچ گاه آن را فراموش نخواهم کرد.