خواهر بزرگ‌تر، معلم کوچک‌تر (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق مهسا اشتیاقی را می‌خوانیم.

خواهر بزرگ‌تر، معلم کوچک‌تر (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق مهسا اشتیاقیرا می‌خوانیم. 


در تابستان‌ها مادرم برای این‌که ریاضی را فراموش نکنم مرا موظف می‌کرد ریاضی سال قبل خودم را به برادرم که از نظر تحصیلی یک سال از من کوچک‌تر است یاد بدهم. همین کار باعث ‌شد من همیشه فکر کنم در درس ریاضی خیلی خوب هستم و برای این‌که پیش مادر و برادرم سربلند شوم در کلاس کاملاً به حرف‌های معلم گوش می‌کردم و سعی می‌کردم هر نوع تمرینی را حل کنم تا برادرم هر سؤال پرسید بی‌جواب نمانم. مادرم همیشه می‌گفت: «اگر تو نبودی من چه کار می‌کردم.»

کتاب ریاضی خودم را سه رنگ کرده بودم: 1- سؤالاتی که مشکل داشتم با رنگ قرمز، 2- سؤالاتی که مشکل نداشتم با رنگ سبز، 3- سؤالاتی که معلم می‌گفت که مهم و امتحانی هستند با رنگ آبی.

موقع امتحان هر سه گروه قرمز، آبی و سبز را می‌خواندم.