معرفی کتاب چگونه به فرزند خود نه بگوییم؟

اساسی‌ترین کلید موفقیت در پرورش کودکان آموختن «نه» به آن‌هاست.

معرفی کتاب چگونه به فرزند خود نه بگوییم؟

نویسنده: ویل ویلکاف

مترجم: زهرا جعفری

ناشر: صابرین

اساسی‌ترین کلید موفقیت در پرورش کودکان آموختن «نه» به آن‌هاست. روی این آموزش به ظاهر ساده، می‌توانید به عنوان قدمی حیاتی برای نظم بخشیدن به رفتار کودکان یا کاربرد عملی «نه» در کنترل رفتار آن‌ها حساب کنید. این کتاب بر مبنای همین دیدگاه، به شما می‌آموزد که چه‌طور برای رسیدن به یک راهکار مؤثر و مناسب، برای کنترل رفتار فرزندتان برنامه‌ریزی کنید؛ از عادت دادن بچه‌ها به زودتر خوابیدن گرفته تا در نظر گرفتن محدودیت‌های مناسب با سن آن‌ها.

آموختن «نه یعنی نه» به فرزندتان، اولین قدم حیات برای نظم بخشیدن به رفتار او و درواقع اساسی‌ترین کلید موفقیت در پرورش فرزند است.

این مجموعه به والدین کمک می کند فرزندان خود را مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروز پرورش دهند.
معرفی کتاب چگونه به فرزند خود نه بگوییم؟