معرفی کتاب درمان اختلالات خواندن

بعضی از دانش‌آموزان که دارای اختلال خواندن هستند و در خواندن کتاب‌های علوم، ریاضی و... دچار مشکل می‌باشند.

معرفی کتاب درمان اختلالات خواندن

نویسنده: مصطفی تبریزی

انتشارات فراروان

در قسمتی از کتاب می‌خوانید:

بعضی از دانش‌آموزان که دارای اختلال خواندن هستند و در خواندن کتاب‌های علوم، ریاضی و... دچار مشکل می‌باشند با برچسب‌هایی هم‌چون کم‌ذهن، عقب‌مانده و امثال آن مواجه می‌شوند که هیچ کدام از این‌ها صحیح نیست. مطالعات نشان می‌دهد که اختلال خواندن، قابل درمان است و در این کتاب نیز سعی شده است تا با ارائه‌ی تکنیک‌های ساده و مؤثر، به آموزگاران، والدین و دانش‌آموزان کمک شود تا با همکاری یکدیگر و داشتن صبر و حوصله‌ی کافی بر این مشکل فایق آیند.

معرفی کتاب درمان اختلالات خواندن