ادبیات فارسی، از حافظ تا کنکور (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق زهرا صالحی را می‌خوانیم.

ادبیات فارسی، از حافظ تا کنکور (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق زهرا صالحیرا می‌خوانیم. 


درسی که در مدرسه در آن قوی و علاقه‌مند بودم و در کنکور هم 90 درصد جواب دادم، درس ادبیات فارسی بود. من روش زیر را برای مطالعه‌ی این درس داشتم:

- ابتدا مباحث را به صورت «لغت، قواعد، املا و قرابت معنایی» تفکیک می‌کردم.

- منبع من برای لغت و املا، کتاب درسی بود و با مشخص کردن لغات مهم، کتاب درسی‌ام را به مجموعه‌ای ارزشمند از نکات مهم آزمون‌های کانون تبدیل کرده بودم.

- در قسمت قواعد ابتدا مباحث را کامل مطالعه می‌کردم و سپس آموخته‌هایم را خلاصه می‌‌کردم.

- برای قرابت معنایی مشکل خاصی نداشتم؛ زیرا در خانواده‌ی ما حافظ‌خوانی داشتیم و خودم نیز با خواندن  اشعار بیش‌تر، سعی می‌کردم ارتباط شعر‌ها را دریابم.

- در پایان، نکات درسی یا قسمت‌هایی را که اشتباه زده بودم یا اشکال داشتم در کتاب خودآموزی می‌نوشتم و هرچند وقت‌ یک‌بار مرور می‌کردم. ضمناً در این درس پشتیبانم در کانون کمک زیادی به من کرد.