یادگیری املا در پنج‌سالگی (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه اسکندری را می‌خوانیم.

یادگیری املا در پنج‌سالگی (روش‌های مطالعه)

در این مقاله پشتیبان‌های تهران روش‌های مطالعه‌ی خود را در دوران تحصیل می‌گویند. این کار کمک می‌کند تا شما کلکسیونی از روش‌های مطالعه داشته باشید. با هم روش مطالعه‌ی موفق فاطمه اسکندری را می‌خوانیم. 

علت اصلی توانایی من در املا این است که قبل از ورود به سن مدرسه یعنی از پنج‌سالگی، پدرم هر روز یک حرف الفبا را به من آموزش می‌داد و از من می‌خواست که در کتاب‌های فارسی دبیرستان و روزنامه و مجله دور آن حرف را خط بکشم و بخوانم؛ به همین دلیل وقتی به اول دبستان رفتم کل حرف‌های الفبا را بلد بودم و حتی می‌توانستم به‌راحتی آن‌ها را بخوانم. در دوران مدرسه هم همین شیوه را ادامه دادم و در کتاب‌های غیر درسی کلمات سخت را تمرین می‌کردم و روزنامه می‌خواندم.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی