معرفی کتاب چگونه می‌توانیم وقت خوبی را با فرزند بگذرانیم؟

شما چه‌قدر برای فرزند خود وقت می‌گذارید؟ منظور طول زمان کار برای تأمین نیازهای مادی او، مثل خوراک و پوشاک و حمام و... نیست بلکه بودن با او، بازی، درد دل، گفت‌وگوی صمیمانه، با هم کتاب خواندن، گردش دو‌ن

معرفی کتاب چگونه می‌توانیم وقت خوبی را با فرزند بگذرانیم؟

نویسنده: مریم احمدی شیرازی

ناشر: مادران امروز

شما چه‌قدر برای فرزند خود وقت می‌گذارید؟ منظور طول زمان کار برای تأمین نیازهای مادی او، مثل خوراک و پوشاک و حمام و... نیست بلکه بودن با او، بازی، درد دل، گفت‌وگوی صمیمانه، با هم کتاب خواندن، گردش دو‌نفره و...

این کتاب با زبانی ساده و روان، راهکارهایی عملی به پدران و مادران ارائه می‌دهد تا با بهره گرفتن از فرصت‌های کوتاه میان کارها و دوندگی‌های روزانه، با فرزند خود در دوره‌های مختلف رشد، ارتباط دوستانه، لذت‌بخش و به دور از امر و نهی، بازخواست و کشمکش برقرار کنند و به آگاهی‌ها و مهارت‌های لازم برای فرصت‌آفرینی در این زمینه دست یابند. در پایان پیشنهادهایی برای استفاده‌ی فردی و گروهی سودبخش‌تر از این مطالب آمده و چند فعالیت تکمیلی نیز توضیح داده شده است. 

معرفی کتاب چگونه می‌توانیم وقت خوبی را با فرزند بگذرانیم؟