تعیین کیفیت هوا با کوله‌پشتی پرندگان

محققان انگلیسی از کبوتر برای تعیین کیفیت هوای لندن استفاده کردند.

تعیین کیفیت هوا با کوله‌پشتی پرندگان

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان، پژوهشگران از 10 کبوتر در شهر لندن که هر کدام کوله‌پشتی سبکی بر پشت حمل می‌کردند، برای نظارت بر سطح ازن، دی‌اکسید نیتروژن و ترکیبات فرّار استفاده کردند.

آنها اعلام کردند: از چند روز آینده می‌توان کیفیت هوا را با استفاده از این کبوترها دریافت کرد.

پرندگان این مطالعه اهلی هستند و هر شب بعد از انجام وظیفه خود به خانه باز می‌گردند.

البته این 10 کبوتر برای تعیین دقیق آلودگی در لندن اطلاعات دقیقی را ارائه نخواهند داد، اما این آزمایش راه‌حل جدیدی برای این مشکل خواهد بود.

آلودگی هوا تنها در لندن نزدیک به 10 هزار نفر را در هر سال به کام مرگ می‌کشد.

منبع :