سال نو مبارک

در فایل پیوست تست تألیفی از مبحث خواص تناوبی عنصرها ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه