نوروز 96

آموزش مفهومی زیست‌شناسی: رشد و نمو و تولید مثل جانوران

زیستسال نو مبارک

در فایل پیوست

نکته‌های مربوط به نمو جنین ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده