نوروز 96

آموزش مفهومی زیست‌شناسی: تولید مثل در گیاهان

تولید مثل در گیاهانسال نو مبارک

در فایل پیوست 

در این بخش برای درک بهتر چرخه های تولیدمثلی گیاهان و مقایسه ی آن ها در چند مورد، موارد مشابه را مقایسه می کنیم.

فایل های ضمیمه