آموزش مفهومی زیست‌شناسی: تولید مثل در گیاهان

تولید مثل در گیاهانسال نو مبارک

در فایل پیوست 

در این بخش برای درک بهتر چرخه های تولیدمثلی گیاهان و مقایسه ی آن ها در چند مورد، موارد مشابه را مقایسه می کنیم.

فایل های ضمیمه
اسیدو باز از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی