تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

جشن بورسیه در آخرین روز سال 1394

تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

چهارشنبه 26 اسفند، از همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم چی که در سال تحصیلی 95-94 دانش آموزان واجد شرایط بورسیه را به واحد بورسیه معرفی کرده بودند، تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم که اعضای شورای معتمدان بورسیه نیز از شهرستان های دور حضور یافته بودند، هر یک از همکاران یاد شده از نحوه پیگیری شرایط تحصیلی و وضعیت بورسیه دانش آموزانی که خود معرف بورسیه ها بودند، سخن گفتند. 

در پایان نیز همکاران در چند نوبت عکس هایی به یادگار گرفتند.

تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

اعضای شورای معتمدان بورسیه


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

همکاران پیشکسوت معرف دانش آموزان بورسیه به همراه اعضای شورای معتمدان بورسیه


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

تعدادی از آقایان همکار معرف دانش آموزان بورسیه در تهران به همراه اعضای شورای معتمدان بورسیه


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

تعدادی از خانم های همکار معرف دانش آموزان بورسیه در تهران به همراه اعضای شورای معتمدان بورسیه


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

آقای محمدی از اعضای شورای معتمدان بورسیه و حاج آقای سرمه از مسئولان واحد بورسیه بنیاد قلم چی


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

آقای صالحی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و آقای قربانی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز تهران


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

خانم ها اکرانی و علیزاده از همکاران بنیاد قلم چی


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه

ردیف بالا : همکاران بازرس واحد بورسیه بنیاد قلم چی 

ردیف پایین : اعضای شورای معتمدان بورسیه بنیاد قلم چی


تقدیر از همکاران و معتمدان معرف دانش آموز بورسیه